Állatok gyógyító ereje 1.

Állatok gyógyító ereje 1.

helloladies.hu

Már sokszor beszéltünk arról, milyen fontos a gyerekek számára, hogy közel kerüljenek a természethez, továbbá, hogy elfogadják és szeressék az állatokat.

Az állatok gyógyító ereje nem új keletű dolog! Manapság újra elkezdtük megismerni és értékelni. Egyre több olyan terápiás irányzat alakul ki, melynek középpontjában az állatokkal való kapcsolat áll. Az állatok jelenléte már önmagában is számos kedvező hatást gyakorol a gyerekekre.

Az állat terápia alatt a kicsik egészen közel kerülnek az állatokhoz, megérintik őket, velük mozognak, nevetnek, s persze közben „kikapcsolnak”, és az állatokkal való félelmeiket is leküzdik.  Ezért is annyira népszerűek manapság ezek a terápiák.
 

Állatok gyógyító ereje 1.

Az állatasszisztált terápiát, mint módszert B. Levinson, amerikai pszichológus dolgozta ki az 1960-as években, először érzelmileg zavart, illetve árva gyerekek gyógyítására.  Az ezt követő évtizedekben egyre több olyan tudományos vizsgálat látott napvilágot, mely igazolta a kutya - mint fejlett szociális viselkedést mutató állat - terápiás munkában való hatékonyságát.

A kutya sokoldalú terápiás hatást fejthet ki.

 

A terápia által fejleszthető területek:


- Beszéd, kommunikáció

- Nagymozgás

- Finommotorika

- Testtudat, testérzékelés

- Téri orientáció, térérzékelés

- Ritmusérzék

- Egyensúlyérzék

- Auditív észlelés

- Vizuális észlelés

- Taktilis észlelés

- Figyelem

- Megfigyelési képesség, memória

- Munkaképesség

 

Az állatok társaságában olyan dolgokat is megteszünk, amiket előtte nem is hittük volna.

 

 

A kihívások leküzdése nagy sikerélményt jelent a gyerekek számára, s ez által erősödik az önértékelésük, az önbecsülésük.

 

Az állatoknak emellett van még egy fontos ajándéka az emberek számára: képesek a korai anya-gyerek kapcsolat sérüléseiből eredő önértékelési problémákat kompenzálni, helyrehozni. Ez persze inkább már a felnőttek esetében érdekes.

 

A kutyaterápia általános hatásai:


- szociális képességek fejlesztése

- a kutyákkal való helyes bánásmód kialakítása

- egyes gyermekek állattal kapcsolatos félelmeinek csökkentése

- empátiás képesség fejlesztése

- kommunikációs készségek fejlesztése

- stressz csökkentése

 

Gyógypedagógiai hatásai:


- pszichés funkciók fejlesztése: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás

- motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék

- az érzelmi-, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása.

- figyelem, kitartás fejlesztése

 

Pszichológiai hatásai:


- empátia fejlesztése

- szorongás csökkentése

- önbizalom, önértékelés fejlesztése

- fantázia fejlesztése

 

 

A kutyás terápia típusai

 

1./ Állat-asszisztált aktivitás (AAA -animal assisted activity):


Lényege a foglakozásokon résztvevő személyek életminőségének növelése, melynek során általános célokat jelölnek ki és a fejlődést nem követik nyomon. A program általában spontán módon alakul.

 

A kutya „csak” jelen van, de nem történik konkrét fejlesztés.

 

Nincs konkrét fejlesztési cél, konkrét célcsoport. A kutya jelenlétének jótékony hatását használjuk ki. A kutya selymes szőrének simogatása, önzetlen szeretete, a rendszeresen járó állatok mind sokat jelentenek a gyerekeknek. A beszélgetés nem csak a kutyáról szólhat, de a kutyán keresztül indulhat el.

 

Általános célok:

 

- egyes résztvevők zárkózottságának, elszigetelődésének csökkentése, 

- pozitív kapcsolat kialakítása kutya és a foglalkozásokon résztvevők között,

- a feladatokban való részvétel igényének erősítése a kutya részvételével,

- kapcsolatteremtés képességének fejlesztése a kutyával, emberekkel,

- a kutyák viselkedésének megértése, emberi viselkedéssel való összehasonlítása,

- egyes résztvevők állattal kapcsolatos félelmeik csökkentése, legyőzése,

- érzelmi beleérző képesség, empátia, mások érzelmeinek változására való figyelés fejlesztése,

- kommunikációs képesség fejlesztése,  

- az állat jelenlétében fellépő vagy más okokra visszavezethető stressz csökkentése.

 

Fontos, hogy  a kutyával való kapcsolat során ismereteket szerezzenek a kutya viselkedéséről, életmódjáról, gondozásáról, de figyelmet fordítunk arra is, hogy eközben a résztvevőnek reális képe alakuljon ki önmagáról, személyisége fejlődjön.

 

 

2. / Állat-asszisztált terápia (AAT - animal assisted therapy)


Már kitűzött célok szerint szervezik a foglalkozásokat és a fejlődést nyomon követik.

 

Meghatározott a fejlesztendő terület. Van fejlesztési cél, konkrét a célcsoport. Meghatározottak a terápiás keretek. Itt a kutya, mint motivációs társ van jelen. A fő hangsúly a kutya munkáján van. A kutya kellő képzettséggel és rutinnal képes arra, hogy bizonyos szituációkat a felvezető segítsége nélkül is oldjon meg.

 

Feladatok:

 

- A megelőzés (prevenció), a gyógyítás (korrekció), a képességfejlesztés, a nevelés, valamint az életminőség javítása.

- A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzációja.

- Pszichés funkciók / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás/ fejlesztése.

- Motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem- ritmusérzék fejlesztése.

- Az érzelmi-, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása.

- Önállóságra való nevelés.

-  A célcsoport életkorának megfelelő fegyelem, kitartás céltudatosság, felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítása.

 

 

3. / Állat asszisztált pedagógia (AAE - animal assisted education)


Túlnyomórészt kutyát alkalmaznak motivációs társként, mert az állatnak óvodában, iskolában kell dolgoznia és nem „csak” simogatás céljából viszik be az intézetbe. A kutyát a legkönnyebb megtanítani különböző feladatokra, hiszen mind az óvodai-, mind az iskolai foglalkozásokba, órákba bevonható, ezzel is megkedveltetve a különböző órákat a gyermekekkel. Magyarországon is már több alapítványnak vannak iskola, illetve óvoda programjai.

 

 Miért jó a kutya terápiás foglalkozásokhoz?


A kutyának jó az alkalmazkodó képessége, így szoros ember-kutya kapcsolat alakítható ki, könnyen taníthatóak, és igényük is van arra, hogy foglalkozzanak velük. A kutya gyorsan megtanulja az emberi testbeszédet, képes felvenni a szemkontaktust.  Jó a nem-verbális kommunikációjuk, tudják olvasni a viselkedést.

 

Könnyen szocializálható, alkalmazkodó és szüksége van arra, hogy „tartozzon valahová”.

Forrás: kutyasterapia.blogspot.hu, kutyasterapia.ucoz.hu, kutyasterapia.com

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS
Érdekességek Fejlesztő gyerek Gyereknevelés Gyermeklélektan Kisfiú Kislány Nevelés